Liczba odwiedzin strony: 30355 Osób na stronie: 1
 

Adwokacka kancelaria. Anna Demenko

 
 
Adwokacka kancelaria. Anna Demenko
 
Żydowska 27 lok. 5
61-761 Poznań
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 120 poz. 1017 - Moc obowiązująca Poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską w dniu 13 grud
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską w dniu 13 grudnia 2002 r. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2005 r.) Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 27 stycznia 2005 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Poprawki do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974,...
Monitor Polski 2000 Nr 12 poz. 244 - Nadanie orderu
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 lutego 2000 r. o nadaniu orderu. (M.P. z dnia 21 kwietnia 2000 r.) Rej. 38/2000 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 i z 1999 r. Nr 101, poz. 1177) za wybitne zasługi dla rozwoju przemysłu przetwórczego, za działalność społeczną i...